Distansarbetare i finansbranchen

Kund: Finansliv

Nära 80 procent av de finansanställda får jobba hemifrån nu, jämfört med en tredjedel före pandemin. Men ännu fler vill kunna göra det, enligt en undersökning i Finansliv.